Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2013

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Για την καλύτερη φόρτωση και επεξεργασία των πινάκων:
   1) Κατεβάστε το σύνδεσμο (Δεξί click/ Αποθήκευση ως)
   2) Ανοίξτε το αρχείο με εφαρμογή διαχείρισης λογιστικού φύλλου (MS Excel ή αντίστοιχο)


ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014 image   Πίνακες εκπαιδευτικών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3528/2007 


image   Πίνακες εκπαιδευτικών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ.17 περ α. του Ν.3966/2011 ΦΕΚ118Α 


ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 image   Πίνακες κατάταξης κατηγοριών που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ'Α) 
      Ενημερώσεις: 
     28-11-2012: Τροποποίηση πίνακα Ειδικών Κατηγοριών Α, κλάδου ΠΕ02 βάσει της Υ.Α. 114948/Δ2/27-09-2012.
     29-08-2012: Κύρωση πινάκων
     28-08-2012
     27-08-2012
     23-08-2012: Πρώτη Ανάρτηση.


image   Ενιαίος Πίνακας Διορισμών 
      Ενημερώσεις:
      27-08-2012: ΠΕ60
      21-08-2012: ΠΕ60, ΠΕ70.
      13-08-2012: Πρώτη ανάρτηση πινάκων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
      10-08-2012: Πρώτη ανάρτηση πινάκων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

image   Πίνακες κατάταξης 30μηνου 
      Ενημερώσεις:
      13-08-2012: Πρώτη ανάρτηση πινάκων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
      10-08-2012: Πρώτη ανάρτηση πινάκων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

image   Πίνακες κατάταξης 24μηνου 
      Ενημερώσεις: 
      29-08-2012: Κυρωμένοι πίνακες για τις ειδικότητες Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις οποίες θα πραγματοποιηθούν μόνιμοι διορισμοί.
      28-08-2012: ΠΕ11
      27-08-2012
      13-08-2012: Πρώτη ανάρτηση πινάκων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
      10-08-2012: Πρώτη ανάρτηση πινάκων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.


image   Πίνακες εκπαιδευτικών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ.17 περ α. του Ν.3966/2011 ΦΕΚ118Α 
      Ενημερώσεις:
     10-08-2012: Κλάδος ΠΕ70

image   Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
      Ενημερώσεις:
      08-04-2013
      12-03-2013
      01-03-2013
      18-02-2013
      13-02-2013: ΠΕ70
      07-02-2013
      31-01-2013
      21-01-2013
      11-01-2013
      07-12-2012: ΠΕ70
      22-11-2012: ΠΕ70
      16-11-2012: ΠΕ70
      12-11-2012
      24-10-2012: ΠΕ70
      15-10-2012
      09-10-2012: ΠΕ70
      05-10-2012
      04-09-2012
      23-08-2012
      10-08-2012: Πρώτη ανάρτηση.

image   Πίνακες Κατάταξης Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μηδενικής προϋπηρεσίας 
      Ενημερώσεις:
      08-04-2013
      12-03-2013
      01-03-2013
      18-02-2013
      13-02-2013: ΠΕ70
      07-02-2013
      31-01-2013
      21-01-2013
      11-01-2013
      07-12-2012: ΠΕ70
      22-11-2012: ΠΕ70
      16-11-2012: ΠΕ70
      12-11-2012
      24-10-2012: ΠΕ70
      15-10-2012
      09-10-2012: ΠΕ70
      05-10-2012
      04-09-2012
      23-08-2012
      10-08-2012: Πρώτη ανάρτηση.
image   Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
      Ενημερώσεις:
      19-04-2013
      18-04-2013
      08-04-2013
      29-03-2013
      20-03-2013
      12-03-2013
      01-03-2013
      18-02-2013
      07-02-2013
      06-02-2013
      05-02-2013: Κύρωση πινάκων
      31-01-2013
      24-01-2013
      11-01-2013
      10-12-2012
      26-11-2012
      15-11-2012 : ΠΕ03, ΠΕ04
      12-11-2012 : ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ14.01, ΠΕ14.04, ΠΕ16.01, ΠΕ17.01, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ17.04, ΠΕ18.01, ΠΕ18.10, ΠΕ19/ΠΕ20, ΤΕ01.19
      29-10-2012 : ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04
      24-10-2012 : ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ18.41, ΠΕ19/ΠΕ20, ΠΕ32, ΤΕ16.00
      12-10-2012: ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ14.04, ΠΕ19/ΠΕ20, ΤΕ01.02, ΤΕ01.06, ΤΕ01.12, ΤΕ01.19
      10-10-2012: ΠΕ12, ΠΕ17, ΠΕ18.
      01-10-2012: ΠΕ11, ΠΕ16/ΤΕ16, ΠΕ19.
      25-09-2012: ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ18.41.
      06-09-2012: ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ18.41.
      03-09-2012.
      13-08-2012: Πρώτη ανάρτηση.

image   Πίνακες Κατάταξης Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μηδενικής προϋπηρεσίας 
      Ενημερώσεις:
      19-04-2013
      18-04-2013
      08-04-2013
      29-03-2013
      20-03-2013
      12-03-2013
      01-03-2013
      18-02-2013
      07-02-2013
      06-02-2013
      05-02-2013: Κύρωση πινάκων
      31-01-2013
      24-01-2013
      11-01-2013
      10-12-2012
      26-11-2012
      15-11-2012 : ΠΕ03, ΠΕ04
      12-11-2012 : ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ14.01, ΠΕ14.04, ΠΕ16.01, ΠΕ17.01, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ17.04, ΠΕ18.01, ΠΕ18.10, ΠΕ19/ΠΕ20, ΤΕ01.19
      29-10-2012 : ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04
      24-10-2012: ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ18.41, ΠΕ19/ΠΕ20, ΠΕ32, ΤΕ16.00
      12-10-2012: ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ14.04, ΠΕ19/ΠΕ20, ΤΕ01.02, ΤΕ01.06, ΤΕ01.12, ΤΕ01.19
      10-10-2012: ΠΕ12, ΠΕ17, ΠΕ18.
      01-10-2012: ΠΕ11, ΠΕ16/ΤΕ16, ΠΕ19.
      25-09-2012: ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ18.41.
      06-09-2012: ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ18.41.
      03-09-2012.
      13-08-2012: Πρώτη ανάρτηση.

image   Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Μουσικών Σχολείων ανά μουσικό όργανο 
      Ενημερώσεις:
      03-09-2012.
      17-08-2012
      16-08-2012: Πρώτη ανάρτηση.

image   Πίνακας Κατάταξης Ωρομισθίων Μουσικών Σχολείων ανά μουσικό όργανο 
      Ενημερώσεις:
      11-01-2013.
      05-11-2012.
      03-09-2012.
      17-08-2012
      16-08-2012: Πρώτη ανάρτηση.

α   Πίνακες Κατάταξης Ωρομισθίων ανά Περιφέρεια 
      Ενημερώσεις:
     04-02-2013
     11-01-2013
     28-11-2012
     05-11-2012: Πρώτη ανάρτηση.


ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ


   Πίνακες (Α) Κατάταξης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ) 

      Ενημερώσεις:
       19-04-2013:  ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 
       10-04-2013:  ΠΕ60, ΠΕ70 
       22-02-2013:  ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 
       13-02-2013:  ΠΕ60, ΠΕ70 
       22-11-2012:  ΠΕ60, ΠΕ70 
       11-10-2012:  ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ14.04, ΠΕ16/ΤΕ16, ΠΕ17.03, ΠΕ18.01, ΠΕ18.12, ΠΕ18.16, ΠΕ18.30, ΠΕ18.35, ΠΕ18.36, 
                          ΠΕ19/ΠΕ20, ΤΕ01.03, ΤΕ01.19, ΤΕ01.37 
       09-10-2012:  ΠΕ60, ΠΕ70 
       05-10-2012:  ΠΕ70 
       01-10-2012:  Κυρωμένοι πίνακες όλων των ειδικοτήτων 

    Πίνακες (B) Κατάταξης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ) 

      Ενημερώσεις:
       19-04-2013:  ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 
       10-04-2013:  ΠΕ60, ΠΕ70 
       22-02-2013:  ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 
       13-02-2013:  Ενημερωμένοι πίνακες ΠΕ60, ΠΕ70 
       22-11-2012:  Ενημερωμένοι πίνακες ΠΕ60, ΠΕ70 
       11-10-2012:  ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ14.04, ΠΕ16/ΤΕ16, ΠΕ17.03, ΠΕ18.01, ΠΕ18.12, ΠΕ18.16, ΠΕ18.30, ΠΕ18.35, ΠΕ18.36, 
                          ΠΕ19/ΠΕ20, ΤΕ01.03, ΤΕ01.19, ΤΕ01.37 
       09-10-2012:  Ενημερωμένοι πίνακες ΠΕ60, ΠΕ70 
       05-10-2012:  Ενημερωμένοι πίνακες ΠΕ70 
       01-10-2012:  Κυρωμένοι πίνακες όλων των ειδικοτήτων 

ΤΑΔ/ΕΤΑΔ

   Πίνακας Κατάταξης Μονίμων σε ΤΑΔ/ΕΤΑΔ 
      Ενημερώσεις:
      17-10-2012: Ανάρτηση οριστικού πίνακα.
      11-09-2012: Ανάρτηση προσωρινού πίνακα.


ΠΗΓΗ: http://e-aitisi.sch.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου