Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013

Υποχρεωτική μετάταξη διακοσίων εβδομήντα τριών 273 εκπαιδευτικών σε διοικητικούς κλάδους στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4174/2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου