Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Αναπλήρωση Σχολικού Συμβούλου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΝΟΜΟΥ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
αθανασιου καρπενησιωτη   103  καρπενησι  τ.κ. 36100
τηλεφωνο – φαξ : 22370   23986 - http://daskaloievrytanias.blogspot.com

                      πληροφοριεσ :    ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ     ΜΠΟΥΚΑ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ  

                                                                τηλ.   6976616362              thλ.   6945741623                   

ΠΡΟΣ
Ημερ: 31-3-2011                                        Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Αριθ. Πρωτ.:59                                                          Διεύθυνση Προσωπικού Π.Ε. – Τμήμα Ε΄

      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
  1. κ. Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας
         2. κ. Προϊστάμενο Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας
  3. κ. Διευθυντή Διεύθυνσης Π.Ε. Ευρυτανίας
  4. Μέλη του συλλόγου μας

ΘΕΜΑ: Αναπλήρωση Σχολικού Συμβούλου


Κα Υπουργέ,
Κα Αναπληρώτρια Υπουργέ,
Κα Υφυπουργέ,
Κ. Υφυπουργέ,

Στο νομό Ευρυτανίας υπάρχουν δύο περιφέρειες Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης με έδρα το Καρπενήσι, την ευθύνη των οποίων έχουν αναλάβει ο κ. Μήνας Αθανάσιος (1η Περιφέρεια) και η κ. Λαμπίτση Βασιλική (2η Περιφέρεια).
Κατά τη φετινή σχολική χρονιά, η 2η Περιφέρεια Ευρυτανίας στερείται Σχολικού Συμβούλου. Η κ. Λαμπίτση Βασιλική, λόγω εγκυμοσύνης, έλαβε και συνεχίζει να βρίσκεται σε άδεια μακράς διάρκειας (κυοφορίας, κύησης, λοχείας). Επισημαίνουμε ότι στη συγκεκριμένη Περιφέρεια ανήκει και το 2ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου, ένα από τα 800 δημοτικά σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το μοναδικό στην Ευρυτανία.
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας με το αριθ. Φ2.1/166/13-1-2011 έγγραφό της σας ζητά να εγκρίνετε την πρότασή της για προσωρινή ανάθεση των δημοτικών σχολείων της 2ης Περιφέρειας Ευρυτανίας σε συγκεκριμένους Σχολικούς Συμβούλους Α/θμιας Εκπαίδευσης.
Ο σύλλογός μας διαμαρτύρεται έντονα για τη μη αναπλήρωση μέχρι σήμερα της κ. Λαμπίτση Βασιλικής, με αποτέλεσμα οι δάσκαλοι της 2ης Περιφέρειας Ευρυτανίας να μην έχουν τη στήριξη που θα έπρεπε στο δύσκολο διδακτικό και παιδαγωγικό τους έργο.
Επειδή και οι δάσκαλοι του νομού Ευρυτανίας έχουν τις ίδιες ανάγκες και τα ίδια δικαιώματα με όλους τους υπόλοιπους δασκάλους της Ελλάδας.
Επειδή θεωρούμε αδιανόητο ειδικά ένα σχολείο από τα 800 δημοτικά σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να στερείται Σχολικού Συμβούλου καθότι οι επισκέψεις και οι ενέργειες του Προϊσταμένου του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας στο συγκεκριμένο σχολείο δεν μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική στήριξη των συναδέλφων δασκάλων.
Σας καλούμε άμεσα, με απόφασή σας, να αναθέσετε προσωρινά τα δημοτικά σχολεία της 2ης Περιφέρειας Ευρυτανίας στους Σχολικούς Συμβούλους σύμφωνα με την πρόταση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

    Για το Δ.Σ.

                             Ο Πρόεδρος                                         Η  Γ. Γραμματέας                        Ευθυμίου Γιάννης                                   Μπούκα Κατερίνα

Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

Συγχωνεύσεις – υποβιβασμοί - καταργήσεις Σχολικών Μονάδων


ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΝΟΜΟΥ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
αθανασιου καρπενησιωτη   103  καρπενησι  τ.κ. 36100
τηλεφωνο – φαξ : 22370   23986 - http://daskaloievrytanias.blogspot.com

                      πληροφοριεσ :    ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ     ΜΠΟΥΚΑ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ  

                                       τηλ.   6976616362              thλ.   6945741623                   


 ΠΡΟΣ
Ημερ: 23-3-2011                                                Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης
Αριθ. Πρωτ.:51                                                                  και Θρησκευμάτων

      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. κ. Καρανίκα Ηλία, βουλευτή Ευρυτανίας
  2. κ. Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης     Στερεάς Ελλάδας
3. κ. Διευθυντή Διεύθυνσης Π.Ε. Ευρυτανίας

ΘΕΜΑ: Συγχωνεύσεις – υποβιβασμοί - καταργήσεις Σχολικών Μονάδων


Κα Υπουργέ,
Κα Αναπληρώτρια Υπουργέ,
Κα Υφυπουργέ,
Κ. Υφυπουργέ,

Ανακοινώσατε την Κυριακή 13-3-2011 τις προθέσεις σας για το Σχολικό χάρτη 2011-2012 πραγματοποιώντας συγχωνεύσεις, υποβιβασμούς και καταργήσεις σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα.
Διαβάζοντας προσεκτικά το Δελτίο τύπου που εκδώσατε, δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε  ποια από τα επιχειρήματα που διατυπώνετε σας έκαναν να πάρετε την απόφαση για τη συγχώνευση των 3 Δημοτικών Σχολείων της Ευρυτανίας, καταργώντας έτσι το 12,5% των Δημοτικών Σχολείων μας.
Σας θέτουμε υπόψη σας τρία σημεία στα οποία φαίνεται ξεκάθαρα το γιατί δεν πρέπει να εμείνετε στην απόφασή σας για την κατάργηση των Δημοτικών Σχολείων της Ευρυτανίας.
1. «Οι λόγοι των συνενώσεων είναι πρωτίστως εκπαιδευτικοί και έχουν σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης», αναφέρετε στο Δελτίο τύπου.
Όμως αυτό δεν ισχύει για τα σχολεία της Ευρυτανίας που θέλετε να καταργήσετε.
Συγκεκριμένα, καταργούνται τα Δημοτικά Σχολεία: 1/θ Κέδρων, 1/θ Νέου Αργυρίου και 1/θ Τοπολιάνων τα οποία συγχωνεύονται με τα Δημοτικά Σχολεία: 2/θ Ραπτοπούλου, 1/θ Δαφνούλας και 1/θ Καστρακίου αντίστοιχα. Οι μικροί μαθητές δε μετακινούνται σε κάποιο πολυδύναμο 6/θ ή 12/θ σχολείο,  ώστε κάθε τάξη να έχει το δάσκαλό της και επίσης να ωφεληθούν από τη διδασκαλία, στο πρωινό τμήμα, των Αγγλικών, 2ης Ξένης Γλώσσας, Πληροφορικής, Θεατρικής Αγωγής κ.ά. Ποιο λοιπόν το παιδαγωγικό όφελος για αυτούς;
2. «Κάνουμε πράξη το “ισχύς εν τη ενώσει”, ενώνουμε υποδομές, ενώνουμε εκπαιδευτικό δυναμικό ώστε να έχουμε καλύτερα σχολεία παντού και για όλους», αναφέρετε επίσης στο Δελτίο τύπου.
Δεν ισχύει το παραπάνω στην Ευρυτανία. Το αντίθετο επιτυγχάνετε με την παρέμβασή σας, τη συνένωση δύο 1/θ Δημοτικών Σχολείων.
Συγκεκριμένα, το 1/θ Νέου Αργυρίου συγχωνεύεται με το 1/θ Δαφνούλας και το 1/θ Τοπολιάνων με το 1/θ Καστρακίου. Και στις δύο περιπτώσεις δημιουργούνται δύο μονοθέσια με πολλούς μαθητές το καθένα, με ό,τι αρνητικό αυτό συνεπάγεται. Ένα μονοθέσιο με 14 ή 15 μαθητές δεν είναι καλύτερο σχολείο, αλλά χειρότερο από ένα άλλο μονοθέσιο με 7 ή 8 μαθητές. Για ποια βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης των μικρών μαθητών συζητάμε;
3. Συγχωνεύεται το 1/θ Κέδρων με το 2/θ Ραπτοπούλου. Εκτός από τα παραπάνω, οι μαθητές καθημερινά πρέπει να μετακινούνται σε μια απόσταση 32 χιλιομέτρων (16 + 16), απόσταση αρκετά μεγάλη και δύσκολη, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες.
Στο Δελτίο τύπου που εκδώσατε στις 14-1-2011 διαβεβαιώνατε πως δεν πρόκειται να γίνει καμία μετακίνηση μαθητή παραπάνω από 10 χιλιόμετρα ή διάρκεια μισής ώρας σε συνάρτηση με το γεωγραφικό ανάγλυφο και τις καιρικές συνθήκες κάθε περιοχής. Επίσης, στα κριτήρια Εξαίρεσης Σχολικών Μονάδων από καταργήσεις και συγχωνεύσεις, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιομορφία του γεωγραφικού ανάγλυφου αλλά και του πλήθους των δυσπρόσιτων απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών της  χώρας μας, εξαιρούσατε τις απομονωμένες και απομακρυσμένες ορεινές και νησιωτικές περιοχές της χώρας, στις οποίες οι αποστάσεις, οι καιρικές και συγκοινωνιακές συνθήκες δε διασφαλίζουν την ασφαλή και άνετη μεταφορά των μαθητών. Επειδή προφανώς δε γνωρίζετε τα απομακρυσμένα χωριά της Ευρυτανίας, σας καλούμε να επισκεφτείτε τα Κέδρα, να κάνετε τη συγκεκριμένη διαδρομή για να έχετε ιδία αντίληψη.
Ο σύλλογος εκπαιδευτικών Π.Ε. Ευρυτανίας διαμαρτύρεται έντονα για τις συγχωνεύσεις των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων αφού δε στηρίζονται σε παιδαγωγικά κριτήρια και σας καλεί να επανεξετάσετε την απόφασή σας λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που σας θέτουμε και να μην εμείνετε στις συνενώσεις που ανακοινώσατε.
Με τέτοιες αποφάσεις δεν μπορεί να υπάρξει δημόσια, δωρεάν και υψηλής ποιότητας παιδεία για όλους.

    Για το Δ.Σ.

                             Ο Πρόεδρος                                         Η  Γ. Γραμματέας 


                        Ευθυμίου Γιάννης                                   Μπούκα Κατερίνα