Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013

Μετάταξη δώδεκα (12) εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων στις Περ/κές Υπηρεσίες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Χώρας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου