Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013

Παρουσία εκπαιδευτικών Π.Ε.& Δ.ΕΒαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &  Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  ΠΡΟΣ/ΚΟΥ  Π.Ε & Δ.Ε
ΤΜΗΜΑΤΑ  Γ’
-----


Βαθμός Προτερ
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

  
Μαρούσι,  04-09-2013             
Αρ. Πρωτ.:   122331/Δ1  


Πληροφορίες:
Τηλ.:


Α/θμια Εκπ/ση
210 3442335
Β/θμια Εκπ/ση
2103442116
2103442804
ΠΡΟΣ :


ΚΟΙΝ.:


Διευθύνσεις Α/θμιας  & Β/θμιας Εκπ/σης

Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπ/σης


ΘΕΜΑ : «Παρουσία εκπαιδευτικών Π.Ε.& Δ.Ε »
 Σε συνέχεια των αριθμ.119121/Δ1/29-08-2013  & 119866/Δ2/30-09-2013 εγγράφων μας, οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης οφείλουν να παρουσιαστούν στην οργανική τους θέση ή στη θέση που θα αποσπαστούν αντί στις 5-9-2013, στις 9-9-2013.                                                                                                Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                                                                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου