Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018

Παράταση υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) στις 7-11-2018


               ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΝΟΜΟΥ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΜΟΡΓΟΥ 6 καρπενησι τ.κ. 36100
τηλεφωνο – φαξ : 22370   23986πληροφοριεσ :    ΠΟΛΥΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ     ΤΖΙΟΒΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
                                                       τηλ. 6978211844                  thλ.   6973847742

ΠΡΟΣ
Ημερ:   18-9-2018                                                            Συναδέλφους – συναδέλφισες
Αριθ. Πρωτ.: 127
Θέμα: Παράταση υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) στις 7-11-2018
Σχετ.: Φ.350/67/154274/Ε3 Υπουργείο Παιδείας
890/18-9-2018/ΔΟΕ
 

        Το Υπουργείο Παιδείας παρατείνει τον χρόνο υποβολής υποψηφιοτήτων για τις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια (Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) έως την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018.
Έτσι λοιπόν:  
1.      Οι υποψηφιότητες για τα Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. πρέπει να υποβληθούν στη Δ.Ο.Ε. μέχρι την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018, ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ώρα 12:00, προκειμένου να διαβιβαστούν στις 27/9/2018 στους περιφερειακούς Δ/ντές και στο Γ. Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας.
2.      Οι υποψηφιότητες για το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ευρυτανίας πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Συλλόγου μας μέχρι την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13:30 (υπεύθυνη συγκέντρωσης αιτήσεων υποψηφιοτήτων: Τζιοβάρα Θεοδώρα) προκειμένου να διαβιβαστούν στον Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Ν. Ευρυτανίας.

                                                                   Για το Δ.Σ.

Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) στις 7-11-2018


               ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΝΟΜΟΥ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΜΟΡΓΟΥ 6 καρπενησι τ.κ. 36100
τηλεφωνο – φαξ : 22370   23986

πληροφοριεσ :    ΠΟΛΥΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ     ΤΖΙΟΒΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
                                                       τηλ. 6978211844                  thλ.   6973847742

 ΠΡΟΣ
Ημερ:   16-9-2018                                                            Συναδέλφους – συναδέλφισες
Αριθ. Πρωτ.: 125 
Θέμα: Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) στις 7-11-2018


Σχετ.: Π.Δ. 1/2003
Φ.350/63/145388/Ε3/6-9-2018/ΥΠ.Π.Ε.Θ.
861/11-9-2018/ΔΟΕ


       

 Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς ευχόμαστε σε όλους τους συναδέλφους Καλή και Δημιουργική Σχολική Χρονιά με υγεία και δύναμη. Καλωσορίζουμε τους νέους συναδέλφους και τους ευχόμαστε ευχάριστη παραμονή στην Ευρυτανία.

Συνάδελφοι
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003, οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια (Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) διεξάγονται την πρώτη εργάσιμη Τετάρτη του μηνός Νοεμβρίου, κάθε δεύτερου έτους.
Φέτος οι εκλογές θα γίνουν την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018.
Για τη διευκόλυνση των εκλογέων και τη διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής τους, χορηγείται άδεια μιας (1) ημέρας σε όλους τους εκπαιδευτικούς που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

·         Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι τακτικοί εκπαιδευτικοί (διορισμένοι σε μόνιμες θέσεις) καθώς και οι προσωρινοί αναπληρωτές.
·         Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν:
 α) για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα περιφερειακά και ανώτερα περιφερειακά συμβούλια (ΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΠΕ), οι τακτικοί εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά στην περιοχή του αντίστοιχου συμβουλίου, πλην αυτών που τελούν σε αυτοδίκαιη κατάσταση αργίας και των υπηρετούντων σχολικών συμβούλων.
β) για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα κεντρικά συμβούλια (ΚΥΣΠΕ) όλοι οι τακτικοί εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, πλην αυτών που τελούν σε αυτοδίκαιη κατάσταση αργίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ. 1/2003 οι αιτήσεις υποψηφιότητας για ΠΥΣΠΕ - ΑΠΥΣΠΕ - ΚΥΣΠΕ υποβάλλονται στις οικείες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών προκειμένου να τις διαβιβάσουν στον αρμόδιο διευθυντή ή περιφερειακό διευθυντή ή στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας αντίστοιχα.
 Φέτος ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ορίζεται η 20η Σεπτεμβρίου 2018.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας εκ μέρους συνδυασμών υποψηφίων ή μεμονωμένων υποψηφίων για το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ευρυτανίας πρέπει να υποβληθούν στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. Ευρυτανίας μέχρι την Τετάρτη 19-9-2018, το αργότερο ώρα 15:00 προκειμένου να διαβιβαστούν στον Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Ν. Ευρυτανίας.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Κ.Υ.Σ.Π.Ε. κατατίθενται στη ΔΟΕ από τους εκπροσώπους των παρατάξεων κεντρικά με κατάσταση. Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι για Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Κ.Υ.Σ.Π.Ε. πρέπει να καταθέσουν αυτοπροσώπως την αίτησή τους στη ΔΟΕ μέχρι την Τετάρτη 19-9-2018, το αργότερο ώρα 15:00 προκειμένου να διαβιβαστούν στους περιφερειακούς Δ/ντές και στον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας αντίστοιχα.
Σας στέλνουμε υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία που πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρωθούν, καθώς και οδηγίες συμπλήρωσης.


                                                                            Για το Δ.Σ.