Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2016ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΝΟΜΟΥ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΜΟΡΓΟΥ 6   ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ   Τ.Κ. 36100
Τηλέφωνο – FAX : 22370   23986


πληροφοριεσ :    ΠΟΛΥΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ     ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
τηλ. 6978211844                     thλ.   6973742480
 
                                                                                                     
                                                                                                       Προς
Ημερ: 14-3-2016                                                       κ. Κοντογεώργο Κωνσταντίνο,

Αριθ. Πρωτ.: 47                                                               βουλευτή Ευρυτανίας                                                                                                ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
                                                                                          Μέλη συλλόγου μας 
                                                                                                     ΜΜΕ

ΘΕΜΑ: Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών


Όπως γνωρίζετε, με το άρθρο 19 του Ν.4354 (ΦΕΚ 176/16-12-2015), το επίδομα προβληματικής περιοχής δεν περικόπηκε τελικά από τους δημόσιους υπαλλήλους της Ευρυτανίας σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο νόμου.
 Στον παραπάνω νόμο όμως, ρητά αναφέρεται ότι μέχρι τις 31-3-2016 θα εκδοθεί κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών με την οποία θα καθοριστούν εκ νέου οι περιοχές που δικαιολογούν τη χορήγηση του συγκεκριμένου επιδόματος με κριτήριο τη δυσκολία πρόσβασης λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της νησιωτικότητας και της ορεινότητας των περιοχών.

       Επειδή αναμένεται η κοινή Υπουργική Απόφαση, σας καλούμε να καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια προς κάθε κατεύθυνση, ώστε να διατηρηθεί το συγκεκριμένο επίδομα στους δημόσιους υπαλλήλους της Ευρυτανίας, γνωρίζοντας πολύ καλά τη δυσκολία στην πρόσβαση και τις πολύ δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στον νομό μας και που τον καθιστούν έναν από τους πιο δυσπρόσιτους και προβληματικούς.