Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

Αναγνώριση προϋπηρεσίας στην Ιδιωτική Εκπαίδευση


Με την υπ' αριθμ. Φ.361.4/39982/Δ1 εγκύκλιό του Υ.ΠΑΙ.ΘΑ. σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, ύστερα από ερωτήματα που απηύθυνε στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών - μονίμων και αναπληρωτών- που εργάστηκαν στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, πριν την πρόσληψή τους στο Δημόσιο, δεν μπορεί να αναγνωριστεί από 1-1-2011μετά την εφαρμογή του Ν.4024/2011.
Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.3131/1572/2665/28-2-2013 έγγραφο- απάντηση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο σχετικό ερώτημά σας για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, προκύπτει η ανάγκη ειδικής νομοθετικής ρύθμισης που να προβλέπει ρητά τη δυνατότητα αναγνώρισης της προϋπηρεσίας αυτής σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 6 του ν.4024/2011,που αναφέρει ότι οι υπάλληλοι που έχουν πριν το διορισμό τους ή την πρόσληψή τους  αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα των κρατών μελών της Ε.Ε.μπορούν να την αναγνωρίσουν για τη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη, μέχρι επτά (7) έτη κατ' ανώτατο όριο, ύστερα από κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο. ΝΠΔΔ  ή ΟΤΑ  καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που με βάση ειδικές διατάξεις αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη.
Επειδή σύμφωνα  με τη διάταξη της παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.1600/86  προβλέπεται ότι η προϋπηρεσία στην Ιδιωτική Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που μονιμοποιούνται, καθώς και η υπηρεσία τους στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, λογίζεται ως πραγματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία για κάθε περίπτωση, θεωρούμε νομικά μετέωρη τη μη αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, η οποία καθιερώθηκε από το 1988 με το νόμο 1810 άρθρο 6 παρ.2ζ, όπως τροποποιήθηκε με το  άρθρο 6του Ν.1824/1988. Επιπροσθέτως να τονίσουμε ότι όσες φορές νομοθετήθηκε η αναμόρφωση του μισθολογίου του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης (ν. 1470/97 και 3205/2003)  η προϋπηρεσία αυτή αναγνωρίζονταν για τη μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών και γι αυτό η ανωτέρω εγκύκλιος  δημιουργεί διαφοροποίηση και άνιση μεταχείριση των εκπαιδευτικών που αναγνώρισαν αυτή την προϋπηρεσία μέχρι 31-10-2011 και αυτών που θα την αναγνωρίσουν μετά την 1-11-2011.
Για να επιλυθεί το σοβαρότατο αυτό ζήτημα που έχει προκύψει και απειλεί τους εκπαιδευτικούς με δραματική μείωση των αποδοχών τους, σας καλούμε να αποσύρετε άμεσα τη σχετική εγκύκλιο και να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα της αναγνώριση της πλήρους  προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που εργάζονται πλέον στη δημόσια εκπαίδευση, όπως γινόταν μέχρι τώρα.
Καλούμε τους συναδέλφους - μέλη των Υπηρεσιακών συμβουλίων   (ΠΥΣΠΕ) όλης της χώρας να αναμένουν τη θέση του Υπουργείου στο συγκεκριμένο ζήτημα , προτού εξετάσουν και λάβουν αποφάσεις, αφού οι μέχρι τώρα ενέργειες του ΥΠΑΙΠΘΑ είναι νομικά μετέωρες.
Η αναδρομική περικοπή μισθού αφορά συναδέλφους μας που βλέπουν η ζωή τους να γίνεται εφιάλτης  καθώς καλούνται να ζήσουν με μισθούς πραγματικά «φιλοδωρήματα», χωρίς να  υπάρχει από τη μεριά  τους καμιά παρανομία.

Ψήφισμα, επιστολή στο Περιφερειακό Διευθυντή Π & Δ. Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και Δελτίο τύπου για τις Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Ευρυτανίας

                                                   Ψήφισμα

Με καταιγιστικούς ρυθμούς και με άλλοθι την μνημονιακή πολιτική, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας καθημερινά βομβαρδίζει την Εκπαιδευτική Κοινότητα με νομοσχέδια, τροπολογίες, πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων, εγκυκλίους αμφιβόλου συνταγματικότητας

Συγχρόνως, η οργανωμένη και σταδιακή αποδιοργάνωση και απαξίωση του Δημόσιου σχολείου συνεχίζεται. Επιχειρείται να αφαιρεθεί ο δημοκρατικός ρόλος του σχολείου με πρωτοφανείς εκβιαστικούς τρόπους και βάρβαρες πρακτικές που θυμίζουν άλλες εποχές. Με επιχείρημα το μνημόνιο θέλουν να προκληθεί πανικός, τρομοκρατία και χειραγώγηση, στους εκπαιδευτικούς για να διευκολύνουν το σχέδιο της νέας έμπνευσης που οδηγεί στη διαθεσιμότητα και τελικά στις απολύσεις.

Με την πολιτική τους διαλύουν τη ζωή και το μέλλον εκπαιδευτικών και μαθητών, θέτουν σε ομηρεία το μέλλον μια ολόκληρης γενιάς καταστρέφουν τις προοπτικές και τα όνειρα για ένα σχολείο δημοκρατικό και καινοτόμο .

Η συνεχής μείωση της χρηματοδότησης, οι δρομολογημένες ενοποιήσεις, συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών μονάδων, δημιουργούν κλίμα διάλυσης και σήψης της Παιδείας, απαξιώνοντας τον εκπαιδευτικό και το έργο του.

Αντιστεκόμαστε στην ισοπέδωση και τη διάλυση της Δημόσιας Εκπαίδευσης!!
Ζητάμε την άμεση κατάργηση της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας η οποία αφορά τη μείωση των οργανικών θέσεων του Εκπαιδευτικού προσωπικού.

Αγωνιζόμαστε για ένα σχολείο δημοκρατικό με αρχές και προοπτική !!

Όχι στην κατάργηση και την ενοποίηση σχολείων!!

Όχι στη διάλυση της Παιδείας!!! Μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών !!!


Το ΔΣΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΝΟΜΟΥ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΜΟΡΓΟΥ   6        ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ  Τ.Κ. 36100
τηλεφωνο – φαξ : 22370   23986 - http://daskaloievrytanias.blogspot.com

                      πληροφοριεσ :    ΜΟΤΣΙΟΛΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ        ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 


                                                                τηλ.   6937810060                       thλ.   6973742480                   

                                                                                           ΠΡΟΣ

                                                                                                                Περιφερειακέ Διευθυντή Πρωτοβάθμιας &  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας


ημερ: 04/ 04 / 13
α.π.  :    71


ΘΕΜΑ: «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Ευρυτανίας».

Κύριε Περιφερειακέ Διευθυντή Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Η σημερινή κατεπείγουσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας - της Διεύθυνσης Διοικητικών Υποθέσεων Π.Ε. & Δ.Ε. (44506/Δ4/2-4-2013 και υπογραφή Ευδοκία Καρδαμίτση) - ζητά από εσάς τους Περιφερειακούς Διευθυντές, εντός 2 ημερών, να καταγράψετε τις οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών «ενόψει της έκδοσης απόφασης σχολικών μεταβολών» τις οποίες μάλιστα προκαταβολικά θεωρεί «δυσανάλογες με το μαθητικό δυναμικό βάση των στοιχείων του Survey». Στο survey όταν ζητήθηκε από τους διευθυντές να εκτιμήσουν την χωρητικότητα των αιθουσών τους άφηνε την επιλογή να εκτιμήσουν όλους τους παράγοντες για τη σωστή κατανομή των μαθητών στις τάξεις, πόσο μάλλον για την οργανικότητα των σχολείων.

Ανασυγκρότηση Δ.Σ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΝΟΜΟΥ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
amoργου 6  καρπενησι  τ.κ. 36100
τηλεφωνο – φαξ : 22370   23986

          πληροφοριεσ :    ΜΟΤΣΙΟΛΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ     ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  

                                                                                   τηλ.   6937810060                  thλ.   6973742480                                     
                   


                                                                          ΠΡΟΣ
Ημερ: 11-04-2013                                                                        ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Αριθ. Πρωτ.:81ΘΕΜΑ: Ανασυγκρότηση Δ.Σ.

Σας γνωρίζουμε ότι μετά την υποβολή παραίτησης του μέλους του Δ.Σ. Μπάρλα Κωνσταντίνας στις 27-03-2013 για προσωπικούς λόγους και την αποδοχή αυτής, εκλήθη από τον πρόεδρο του Δ.Σ. η πρώτη αναπληρώτρια σε σταυρούς Πολύζου Βασιλική η οποία κατέλαβε τη θέση της αποχωρήσα σας.
Κατόπιν αυτών η συγκρότηση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

1
Μοτσιόλας  Σιδέρης
Πρόεδρος
6937810060
2
Λιάκος Δημοσθένης
Γεν. Γραμματέας      
6973742480
3
Ντόβας Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος
6936538139
4
Μάντζαρη Έλενα
Ταμίας     
6946732711
5
Πολύζου Βασιλική
Μέλος  
6974357141