Τρίτη, 6 Αυγούστου 2013

Πετάνε έξω τη μεγάλη μάζα των εκπαιδευτικών. Μοριοδοτούν με 5 μόρια το διορισμό από την επετηρίδα


Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους, τον τρόπο μοριοδότησής τους και ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν.4024/2011 και των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
BΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ και ΤΕ
 
Φελέκης Γιάννης
Εκπαιδευτικός ΠΕ1704 Ηλεκτρονικός ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου