Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

Επίδομα Παραμεθόριων και Προβληματικών περιοχώνΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΝΟΜΟΥ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΜΟΡΓΟΥ 6   ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ   Τ.Κ. 36100
Τηλέφωνο – FAX : 22370   23986
                                                          ε-mail:ekpeevrytanias@yahoo.gr


πληροφοριεσ :    ΠΟΛΥΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ     ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
                                                                                         τηλ. 6978211844                     thλ.   6973742480    

    


     ΠΡΟΣ
Ημερ: 14-12-2015                                                      κ. Κοντογεώργο Κωνσταντίνο,
Αριθ. Πρωτ.: 118                                                               βουλευτή Ευρυτανίας    

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μέλη συλλόγου μας
ΜΜΕ 

ΘΕΜΑ: Επίδομα Παραμεθόριων και Προβληματικών περιοχών


     Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Ν.4024/2011, στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε απομακρυσμένες παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, χορηγείται επίδομα οριζόμενο σε εκατό (100) ευρώ μεικτά μηνιαίως.
      Στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 του ίδιου νόμου αναφέρεται ότι μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου, το επίδομα Απομακρυσμένων – Παραμεθόριων περιοχών χορηγείται στους υπαλλήλους που υπηρετούν στις απομακρυσμένες – παραμεθόριες περιοχές, καθώς και στις προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α΄, όπως αυτές έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου.
Η Ευρυτανία ανήκει στην Α΄ κατηγορία και το συγκεκριμένο επίδομα καταβάλλεται μέχρι σήμερα σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους.
Στο Σχέδιο νόμου με θέμα: "Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων" και στο άρθρο 19 ορίζονται οι περιοχές στις οποίες θα καταβάλλεται  πλέον το συγκεκριμένο επίδομα. Η Ευρυτανία  δεν εμπίπτει σε αυτές τις περιοχές. Εξαιρούνται πλέον οι προβληματικές περιοχές και χορηγείται μόνο σε κάποιες παραμεθόριες περιοχές.
Η περεταίρω μείωση του μισθού μας θα μας οδηγήσει σε οικονομική εξαθλίωση και ταυτόχρονα θα αποτελέσει αιτία πολύ μεγάλης οικονομικής απώλειας για όλη την αγορά του νομού μας.
     Eπειδή όπως πολύ καλά γνωρίζετε η Ευρυτανία είναι μια δυσπρόσιτη περιοχή με δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, έχοντας πολύ βαρύ χειμώνα που διαρκεί πολλούς μήνες με αποτέλεσμα τα έξοδα θέρμανσης να είναι ιδιαίτερα αυξημένα, σας καλούμε να προβείτε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου το συγκεκριμένο επίδομα να χορηγείται και στις προβληματικές περιοχές και η Ευρυτανία να εμπίπτει σε αυτές.
 
 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου