Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. , ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΔΥ
 
Σας γνωστοποιούμε ότι  στις  εκλογές  που  έγιναν  στις 18 Νοεμβρίου 2014 για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου μας, ψήφισαν 95 εκπαιδευτικοί.

Έγκυρα ψηφοδέλτια: 93

 Λευκά ψηφοδέλτια:     2Οι υποψήφιοι έλαβαν: 1.Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ανδρέου Μαρία:
Γκαραβέλας Θεόδωρος:            
Πολύζου Βασιλική:        
Παπαδοπούλου Ευδοξία:       
Μπαλάφα Θεοδώρα:               
Γιαννάκος Παναγιώτης:             
Κουτσουβέλα Χρυσούλα:          

71 ψήφους
64 ψήφους
63 ψήφους
38 ψήφους
30 ψήφους
24 ψήφους
20 ψήφους
2.Για την Ελεγκτική Επιτροπή

Ευθυμίου Ιωάννης :                  
Αντωνίου Δημήτρης: 
Μάντζαρη Έλενα:    
Λάππα Βασιλική:
    72 ψήφους
    52 ψήφους
    42 ψήφους
    31 ψήφους

1.Για το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ

Μοτσιόλας Σιδέρης :                                   Γκαραβέλας Θεόδωρος:    
Γιαννάκος Παναγιώτης:                 72ψήφους
    58 ψήφους
    35 ψήφους
Στις 20 Νοεμβρίου 2014, ύστερα από συνεδρίαση, οι εκλεγμένοι συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής :

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1)      Γκαραβέλας Θεόδωρος        Πρόεδρος                   

2)    Ανδρέου Μαρία:                      Γεν. Γραμματέας        

3)    Πολύζου Βασιλική:                 Αντιπρόεδρος            

4)      Παπαδοπούλου Ευδοξία      Ταμίας                       

5)      Μπαλάφα Θεοδώρα              Μέλος                        ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  1)  Αντωνίου Δημήτρης              Πρόεδρος

  2)  Μάντζαρη Έλενα                    Γραμματέας

  3)  Ευθυμίου Ιωάννης                 Μέλος                      

 
                                        Νομαρχιακό ΤΜΗΜΑ της ΑΔΕΔΥ    Εκλέγονται και οι τρεις:

    1) Μοτσιόλας Σιδέρης

    2) Γκαραβέλας Θεόδωρος

    3) Γιαννάκος Παναγιώτης


    

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου