Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

Συνδρομή προς τη Δ.Ο.Ε. για τη συνδικαλιστική χρονιά 2013-2014

   Αριθμ. Πρωτ. 319                                                                              Αθήνα   22/10/2013

                                                                                         Προς τους
                                                                                                                      Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
               

Συνδρομή προς τη Δ.Ο.Ε.

για τη συνδικαλιστική χρονιά 2013-2014

Συνάδελφοι,

1. Σας ενημερώνουμε ότι η συνδρομή των συναδέλφων προς τη Δ.Ο.Ε., με απόφαση της 82ης Γ.Σ., για τη συνδικαλιστική χρονιά 2013-2014 είναι μειωμένη κατά 12%. Συγκεκριμένα η συνδρομή κατά μέλος που πρέπει να αποδοθεί στη Δ.Ο.Ε. από 27 ευρώ μειώθηκε στα 22€(για Δ.Ο.Ε.) + 2€ (ταμείο στήριξης διωκόμενων συναδέλφων) = 24 ευρώ. Η συνδρομή για τους Συλλόγους του εξωτερικού προς τη Δ.Ο.Ε. ανέρχεται στα 24+2= 26 ευρώ.

2. Όσον αφορά  τη συνδρομή των ωρομισθίων προς τη Δ.Ο.Ε., αυτή διαμορφώνεται στα 10 ευρώ. Οι Σύλλογοι πρέπει να στείλουν στη ΔΟΕ ειδικές καταστάσεις συνδρομής για τους ωρομίσθιους.

3. Σας υπενθυμίζουμε ότι η χρέωση των μελών του κάθε Συλλόγου γίνεται από το λογιστήριο της Δ.Ο.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. ζ του καταστατικού της. Όπως αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο, οι Σύλλογοι πρέπει να αποστείλουν μέχρι τέλος Δεκεμβρίου  του 2013  καταστάσεις μελών ανά σχολείο και στη συνέχεια να γνωστοποιούν στη Δ.Ο.Ε. κάθε νέα εγγραφή ή διαγραφή. Σε περίπτωση που δεν αποσταλούν καταστάσεις εντός της προθεσμίας, η νέα χρέωση θα γίνει με βάση τον προηγούμενο αριθμό μελών.

4. Σας παρακαλούμε,  να καταθέσετε όσο το δυνατόν συντομότερα και όχι πέραν της 31ης/12/2013, το ποσό των οφειλομένων συνδρομών (τουλάχιστον κατά το ½) στους παρακάτω λογαριασμούς της Δ.Ο.Ε. :

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑΞΕΙ

1)      Alpha Bank: αρ. λογ. 120-002101-040191
2)      Πειραιώς - ΑΤΕ: αρ.λογ. 6017-101591-494

Υπενθυμίζεται στους συναδέλφους Ταμίες των Συλλόγων, ότι πρέπει να αποστέλλονται στη Δ.Ο.Ε., μέσω FAX, αντίγραφα των αποδείξεων κατάθεσης των συνδρομών, στα οποία να αναγράφεται οπωσδήποτε η ονομασία του Συλλόγου. (FAX Δ.Ο.Ε.: 210.3238981, 210.3312760).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου