Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΝΟΜΟΥ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
αθανασιου καρπενησιωτη   103  καρπενησι  τ.κ. 36100
τηλεφωνο – φαξ : 22370   23986 - http://daskaloievrytanias.blogspot.com
πληροφοριεσ :    ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ     ΜΠΟΥΚΑ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ
                                 τηλ.   6976616362                τηλ.   6945741623


                                                 ΠΡΟΣ
Ημερ: 20-2-2012                          κ. Καρανίκα Ηλία, βουλευτή Ευρυτανίας
Αριθ. Πρωτ.:46                                                                                                                     
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μέλη συλλόγου μας
ΜΜΕ
ΘΕΜΑ: Επίδομα Προβληματικών περιοχών

Όπως σας γνωστοποιήσαμε με το αριθ. 5/16-1-2012 έγγραφό μας και όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Ν.4024/2011, στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε απομακρυσμένες παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, χορηγείται επίδομα οριζόμενο σε εκατό (100) ευρώ μηνιαίως. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 του ίδιου νόμου αναφέρεται ότι μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου, το επίδομα Απομακρυσμένων – Παραμεθόριων περιοχών χορηγείται στους υπαλλήλους που υπηρετούν στις απομακρυσμένες – παραμεθόριες περιοχές, καθώς και στις προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α΄, όπως αυτές έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου.
Η Ευρυτανία ανήκει στην Α΄ κατηγορία και το συγκεκριμένο επίδομα, με το Ενιαίο Μισθολόγιο, καταβάλλεται σε όλους τους υπαλλήλους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών θα καθοριστούν οι περιοχές στις οποίες θα καταβάλλεται το συγκεκριμένο επίδομα.
Στο νέο μνημόνιο προβλέπεται:«Εμπροσθοβαρές σχέδιο περικοπών στις επιδοτήσεις σε κατοίκους απομεμακρυσμένων περιοχών και περικοπές στις επιχορηγήσεις σε διάφορους φορείς εποπτευομένους από διάφορα Υπουργεία, με σκοπό τη μείωση της δαπάνης μέσα στο 2012 κατά τουλάχιστον 190 εκατομμύρια Ευρώ».
Σε πρόσφατα  δημοσιεύματα αναφέρεται η περικοπή του επιδόματος παραμεθόριων και προβληματικών περιοχών. Αυτό μας προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία καθώς η περεταίρω μείωση του μισθού μας θα μας οδηγήσει στην οικονομική εξαθλίωση.
 Επειδή η Ευρυτανία είναι μια δυσπρόσιτη περιοχή με δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, πολύ βαρύ χειμώνα που διαρκεί πολλούς μήνες με αποτέλεσμα τα έξοδα θέρμανσης να είναι πολλά, παρακαλούμε για τις άμεσες, δυναμικές και ουσιαστικές ενέργειές σας προκειμένου να μην καταργηθεί το εν λόγω επίδομα και η  Ευρυτανία να παραμείνει στις προβληματικές περιοχές κατά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης


   
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                     Η  Γ. Γραμματέας

Ευθυμίου Γιάννης                  Μπούκα Κατερίνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου